Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Điểm sàn các trường Đại học 2022 ở Hà Nội

13/08/2021
Cao Đẳng Việt Mỹ Hà Nội
Cao Đẳng Việt Mỹ Hà Nội
Điểm sàn các trường đại học 2022 ở hà nội mới được cập nhật. Mức điểm sàn của các trường Đại học công bố, dao động từ 15 cho đến 24 điểm.

Cụ thể đến thời điểm hiện tại, đầu tháng 08/2022 đã có hơn 50 trường Đại học trên cả nước công bố điểm sàn đại học. Cùng xem mức điểm sàn chi tiết của các trường tại đây. 

Điểm sàn các trường đại học 2022 ở Hà Nội

Điểm sàn Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2022

Cụ thể theo thông báo chính thức từ Đại học Ngoại thương, điểm sàn xét tuyển 2022 dành cho phương thức 3 và 4 (xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT) như sau: 

Điểm sàn các trường đại học 2022 ở hà nội

Điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp năm 2022 vào Đại học Ngoại thương

 

Mức điểm sàn trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Thí sinh đủ điều kiện trên muốn đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngoại thương vui lòng đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin xét tuyển của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến 17h ngày 20/8/2022 để được xét trúng tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

Điểm sàn Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội 

Điểm sàn 2022 Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau: 

Điểm sàn các khối ngành đào tạo vào Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội ở mức điểm là 15 điểm. Riêng 2 ngành đào tạo sức khỏe đó là Điều dưỡng với mức điểm là 19 điểm và Dược học với mức điểm là 21 điểm.

Điểm sàn Đại học Thương Mại 

Đại học Thương Mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau: 

Lưu ý thí sinh đối chiếu với các phương thức xét tuyển của Trường để chính xác nhất. 

 • Đối với các phương thức xét tuyển 100, 200, 301 (đối tượng ưu tiên xét tuyển), 402, 500: Tổng điểm của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển phải đạt từ 20 điểm trở lên.
 • Đối với các phương thức xét tuyển 409, 410: Tổng điểm 2 bài thi/môn thi (gồm môn Toán và môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển - không bao gồm môn Ngoại ngữ) phải đạt từ 13 điểm trở lên.

Mã phương thức xét tuyển cụ thể của Đại học Thương mại:

 • 100: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.
 • 200: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyển.
 • 301: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của trường.
 • 409: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
 • 410: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (CCQT) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập bậc THPT.

Điểm sàn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

Theo thông báo từ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm sàn phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là : 23 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực). Trước đó, trường này cũng đã công bố danh sách trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển thẳng năm 2022.

Điểm sàn Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của các trường thành viên (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số). Các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm:

 • Đại học Khoa học Tự nhiên (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Đại học Công nghệ (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Đại học Kinh tế (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Đại học Giáo dục (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Đại học Việt Nhật (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Đại học Y dược  (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Khoa Luật (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Khoa Quan hệ Quốc tế (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Khoa Quản trị Kinh doanh (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)
 • Khoa các Khoa học liên ngành (từ 20 điểm trở lên chưa nhân hệ số đối với các ngành nhân hệ số)

 Điểm sàn Học viện Dân tộc năm 2022 

Học viện Dân tộc thông báo điểm sàn xét tuyển bằng hình thức thi tốt nghiệp. Theo đó ngưỡng điểm sàn là 15 điểm. (mức điểm này bao gồm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển (C00, C03, C04, D01), điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, không có bài thi/môn thi nào bị điểm liệt).

Điểm sàn Học viện Bưu chính Viễn thông 

Học viện Bưu chính Viễn thông, thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2022 của Học viện như sau:

 • Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): Từ 21,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)
 • Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): Từ 19,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)

(Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điểm sàn Đại học Nội vụ 

Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo mức điểm sàn năm 2022 . Theo đó mức điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 14,5 - 22 cho cơ sở ở Hà Nội (tùy vào từng ngành, thí sinh có thể tham khảo các ngành tại trang thông tin của trường) - 15-17 cho cơ sở TP.HCM, 15-16 điểm cho phân hiệu Quảng Nam

Điểm sàn Đại học Kinh tế Quốc dân 

Cụ thể: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (điểm sàn xét tuyển) năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT - mã 100; xét kết quả thi đánh giá năng lực – mã 402; và xét kết hợp có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT – mã 502, đều là 20 điểm, cụ thể như sau:

Điểm sàn các trường đại học 2022 ở hà nội

Điểm sàn vào Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022

Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố mức điểm sàn cho các hình thức xét tuyển năm 2022 cụ thể như sau:

Đối với hình thức xét điểm thi: 

 • Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT: Đạt mức điểm sàn quy định chung cho cả 9 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 là 23 điểm.
 • Đối với điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD): Đạt mức điểm sàn quy định chung cho cả 3 tổ hợp xét tuyển gồm K00 (đã tính quy đổi về thang điểm 30); K01 và K02 là 14,0 điểm.

Đối với hình thức học lực căn cứ vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT:

 • Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi ĐGTD: Tổng điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học trong tổ hợp môn đạt từ 42,0 trở lên. Thí sinh được tùy chọn 1 trong 5 tổ hợp môn: Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Lý-Ngoại ngữ; Toán-Hóa-Ngoại ngữ; Toán-Văn-Ngoại ngữ.
 • Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 42,0 trở lên.

Điểm sàn Đại học Luật Hà Nội 

Đại học Luật Hà Nội thông báo ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) năm 2022 của Đại học Luật Hà Nội đã được trường thông báo cụ thể.

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại trụ sở chính của Trường: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 từ 20 điểm trở lên, các tổ hợp khác đạt từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên). Riêng ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh đạt từ 7 trở lên.

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại Phân hiệu Đắk Lắk: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

Điểm sàn Đại học Thành Đô 

Theo đó, mức điểm 15 là điểm sàn áp dụng cho tất cả các ngành học tại trường, riêng ngành Dược học sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định.

Điểm sàn Đại học Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

 

 

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021 Tham khảo danh sách điểm sàn các trường Đại học 2021 ở Hà Nội

 

Điểm sàn đại học 2021 các trường ở Hà Nội

 

 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

 

Điểm sàn xét tuyển cho các ngành đào tạo trình độ đại học của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm học 2021-2022 là 20 điểm. Riêng đối với ngành y khoa sẽ công bố sau khi Bộ công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe.

 

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021. Theo đó mức điểm sàn vào các ngành năm 2021 là 20 điểm. Ngoài ra đối với các ngành có tổ hợp tiếng Anh sẽ nhân hệ số 2. Môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh *2) *3/4 + điểm ưu tiên.

 

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Đại học Ngoại Thương

 

 

Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021 vào Đại học Ngoại thương trụ sở chính ở Hà Nội là 23,8. Các cơ sở khác điểm chuẩn là 20 điểm. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

 

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Học viện Ngân hàng

 

 

Học viện Ngân hàng công bố mức điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp vào trường năm 2021. Theo đó mức điểm này là tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển vào trường dựa trên phương án tuyển sinh năm 2021. Theo đó điểm sàn các ngành năm nay vào học viện là 21 điểm.

 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Điểm sàn của tất cả các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 18 đến 25 điểm. Cụ thể điểm sàn các trường như sau:

 

 

Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

 

 

Điểm sàn đối với ngành Công nghệ thông tin là 24 điểm ; ngành máy tính và robot là 22 điểm; ngành vật lý kỹ thuật là 18 điểm;

 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

Điểm sàn được trường công bố dựa trên điểm thi tốt nghiệp năm nay vào trường dao động từ 18 đến 22 điểm tùy từng ngành. Để biết thêm chi tiết về từng ngành thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ chính thức của trường.

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

Điểm sàn vào tất cả các ngành của trường này công bố năm 2021 là 18 điểm. Năm 2021 trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn tuyển sinh 31 ngành đào tạo.

 

 

Đại học ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Điểm sàn vào Đại học Ngoại ngữ (tiếng Anh nhân hệ số 2 theo thang điểm 40). Theo đó điểm sàn vào trường năm 2021 vào các ngành là 28 điểm. Thí sinh quan tâm có thể tham khảo thêm về trường tại địa chỉ của trường.

 

 

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Điểm sàn được trường Đại học này công bố vào tất cả các ngành năm 2021 là 23 điểm.

 

 

Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Điểm sàn vào các ngành đào tạo được trường này công bố là 18 điểm cho 2 ngành đó là: Khoa học máy tính và Nhật bản học.

 

 

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

 

Khoa Luật Đại học Quốc gia năm 2021 tuyển sinh với 700 chỉ tiêu cho 4 chuyên ngành luật. Ngưỡng điểm sàn xét tuyển vào trường năm 2021 là 19,5 cho 4 ngành

 

 

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Điểm sàn vào Khoa Quốc tế năm nay dao động từ 18 đến 20 điểm. Thí sinh quan tâm đến nhóm ngành cụ thể có thể tham khảo thêm tại website của Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

 

 

Điểm sàn 4 ngành của Khoa quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay dao động từ 18 đến 22 điểm tùy vào từng ngành.

 

 

Khoa học Liên ngành

 

 

Điểm sàn vào các ngành Khoa học Liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 18 đến 21 điểm.

 

 

Đại học Giáo dục - Đại học Y dược

 

Đối với điểm sàn Đại học Quốc gia Hà Nội 2 trường này  sẽ công bố sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe.

 

Đại học Công nghệ giao thông Vận tải

 

Điểm sàn dành cho thí sinh tham khảo vào Đại học Công nghệ giao thông vận tải năm 2021. Thấp nhất là 15 điểm và cao nhất là 22 điểm.

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Đại học Nội vụ

 

 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, mức điểm xét tuyển này dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, mức điểm xét tuyển cao nhất là 23 điểm, thấp nhất là chuyên ngành Chính trị học - 14,5 điểm.

 

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Đại học Thương Mại

 

 

Theo Đề án Tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Thương mại, mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để nộp hồ sơ đăng ký vào trường là 18 điểm. Điểm sàn được tính bằng tổng điểm 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh quan tâm về các ngành của trường có thể truy cập thêm tại website.

 

 

Đại học Hà Nội

 

 

Theo đó ngưỡng đảm bảo đầu vào hay điểm sàn vào trường Đại học Hà Nội năm nay là 16 điểm. Đây là mức điểm áp dụng cho tất cả các nhóm ngành tuyển sinh vào trường năm nay.

 

 

Học viện Bưu chính Viễn Thông

 

Điểm sàn năm 2021 vào Học viện Bưu chính cụ thể như sau:

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Đại học Thăng Long

 

Đại học Thăng Long công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành III, VII là 19 điểm; khối ngành V: điểm sàn xét tuyển là 22.0 điểm; khối ngành VI bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định.

 

Học viện Chính sách và phát triển.

 

Điểm sàn năm 2021 vào Học viện Chính sách Phát triển dao động từ 18 đến 20 điểm.

 

Điểm sàn vào Học viện Chính sách phát triển năm 2021

 

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

 

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT  năm 2021 của Học viện như sau:

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Học viện Ngoại giao Việt Nam

 

Theo đó mức điểm sàn vào Học viện được công bố là 22 điểm. Mức điểm này được tính  theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Học viện Tài chính

 

Ngưỡng điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay của Học viện Tài chính là 20 và 24 cho 15 ngành đào tạo. Chi tiết về điểm sàn vào học viện có thể xem dưới đây.

 

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

 

Đại học Mỏ địa chất

 

Điểm sàn xét tuyển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2021-2022.

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

 

Điểm sàn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021 Điểm sàn vào trường Đại học Mỏ địa chất năm 2021

 

Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021. Theo đó điểm sàn xét tuyển vào các ngành chi tiết cụ thể dưới đây.

 

Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

 

 

Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

 

 

Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Trên đây là danh sách ngưỡng điểm sàn của các trường Đại học ở Hà Nội. Thí sinh quan tâm về trường nào có thể để lại bình luận dưới bài viết.

Xem thêm: Điểm chuẩn các trường Đại học ở Hà Nội năm 2021

0 bình luận Điểm sàn các trường Đại học 2022 ở Hà Nội

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đối tác liên kết với Việt Mỹ
15

Năm xây dựng và phát triển

15000

Sinh viên

70%

Thời lượng học là thực hành

8

Lương khởi điểm ra trường 8m/tháng

Form đăng ký học
0.23617 sec| 1020.656 kb