Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

  • MÃ TRƯỜNG: CDD0140
  • MÃ HỒ SƠ:

Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội

Viet My College

HỒ SƠ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG TRỰC TUYẾN

Các hạng mục hồ sơ bên dưới, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu
Nữ ghi 1, Nam ghi 0
2. Ngày, tháng và năm sinh
Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu
Ghi rõ tên trường, địa chỉ nơi trường đóng: xã(phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)
4. Năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương:
Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô

NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Tôi cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật, nếu sai tôi chấp chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh.

0.10321 sec| 837.172 kb