Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Chân dung về ngành quản trị bán hàng tại Việt Mỹ

24/06/2021
CĐ Việt Mỹ
CĐ Việt Mỹ

Sự phát triển trong kinh doanh cũng như sự mở cửa hội nhập ở nước ta hiện nay là  môi trường để các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt. Trong đó vai trò của người lãnh đạo có xu hướng tập chung ngày càng nhiều đến hoạt động bán hàng. Chính vì lý do đó mà ngành học Cao đẳng quản trị bán hàng đang rất phù hợp với xu hướng hiện nay.

 Sinh viên học Quản trị bán hàng tại trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 

 

Giới thiệu tổng quan về đào tạo ngành quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, điều hành và kiểm soát hoạt động bán hàng (hoạt động tiêu thụ sản phẩm) nhằm thực hiện mục tiêu đã xác định của doanh nghiệp. Trong đó, các mục tiêu cơ bản của quản trị hoạt động bán hàng bao gồm:

 • Nâng cao mức thoả mãn nhu cầu của các khách hàng mục tiêu.
 • Tăng doanh thu, lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp
 • Tăng khả năng cạnh tranh bán của doanh nghiệp trên thị trường
 • Giảm chi phí bán
 • Tăng trình độ văn minh phục vụ khách hàng.

Hay nói cách khác, đây là công việc được mệnh danh “là nghệ thuật” kết hợp giữa nguồn nhân lực, vật lực trong đội ngũ bán hàng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của công ty và mang lại cho khách hàng những giá trị tốt nhất bằng những sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đó đang kinh doanh.

Học quản trị bán hàng ở Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội ra làm gì?

Ngày nay, bán hàng đã trở thành một công cụ vô cùng quan trọng quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Chính vì thế tại các trang tuyển dụng lớn cũng như các công ty hàng đầu Việt Nam có rất nhiều chỉ tiêu tuyển dụng cho vị trí bán hàng và quản trị bán hàng với mức lương rất hậu hĩnh.

Nắm bắt được xu hướng của thị trường lao động, do đó Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội nhắm đến đào tạo đội ngũ sinh viên Quản trị bán hàng chuẩn Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin đảm nhận các vị trí như:

 • Nhân viên Bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Kinh doanh trong Doanh nghiệp
 • Nghiệp vụ bán hàng
 • Quản trị chất lượng dịch vụ bán hàng
 • Quản trị chăm sóc khách hàng
 • Tổ chức sự kiện bán hàng
 • Hoạch định và lựa chọn chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp.

Hình thức đào tạo Cao đẳng Quản trị bán hàng

 • Hệ đào tạo: Cao đẳng Quản trị Bán hàng (chuẩn Quốc tế)
 • Hình thức đào tạo: Chính quy

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị bán hàng:

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

 • Số lượng môn học: 42 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 88 tín chỉ
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2085 giờ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1650 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 491 giờ;
 • Khối lượng giờ Thực hành tại doanh nghiệp liên kết với nhà trường : 1159 giờ

Nội dung  xây dựng chương trình Quản trị bán hàng

 

MH 

Tên môn học 

Số

 

tín

chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Ghi

 

chú

Tổng

 

số

Trong đó

 

thuyết

Thực hành/

 

Thực tập/

Thí nghiệm/

Bài tập/

Thảo luận

Kiểm

 

tra

I Môn học chung/Đại cương 20 435 157 255 23  
MH 01 Chính trị  4 75 41 29 5  
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4  
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 75 36 35 4  
MH 05 Tin học  3 75 15 58 2  
MH 06 Tiếng Anh   6 120 42 72 6  
II Môn học chuyên môn ngành, nghề  64 1560 461 1042 57  
II.1 Các môn học cơ sở 13 240 146 83 11  
MH 07 Quản trị học 3 45 43   2  
MH 08 Giao tiếp trong kinh doanh 2 45 15 28 2  
MH 09 Marketing căn bản 3 45 43   2  
MH 10 Tâm lý khách hàng 2 45 15 28 2  
MH 11  Khởi sự kinh doanh bán hàng 3 60 30 27 3  
II.2 Môn học chuyên môn nghề 37 1005 210 764 31  
MH 12 Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 60 30 26 4  
MH 13 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 60 30 26 4  
MH 14 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 60 30 26 4  
MH 15 Nghiệp vụ bán lẻ 3 75 15 56 4  
MH 16 Nghiệp vụ bán hàng đại lý 3 75 15 56 4  
MH 17 Nghiệp vụ bán hàng siêu thị 3 75 15 56 4  
MH 18 Nghiệp vụ bán hàng trực tuyến 3 75 15 56 4  
MH 19 Tổ chức sự kiện 3 60 30 27 3  
MH 20 Thực hành tại doanh nghiệp 3 135   135  

04

 

tháng

MH 21 Thực tập tốt nghiệp 4 180   180  
MH 22 Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế (06 tín chỉ trong các môn tự chọn) 6 150 30 120    
II.3

Các môn học tự chọn

 

(14 tín chỉ trong các môn học sau)

14 315 105 195 15  
MH 23 Văn hóa Doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 2 45 15 28 2 (1)
MH 24 Luật kinh tế 2 45 15 28 2 (2)
MH 25 Quan hệ công chúng 3 60 30 27 3 (3)
MH 26 Hành vi khách hàng 2 45 15 28 2 (4)
MH 27 An ninh, an toàn trong bán hàng 2 45 15 28 2 (5)
MH 28 Trưng bày hàng hóa 2 45 15 28 2 (6)
MH 29 Giám sát bán hàng 2 45 15 28 2 (7)
MH 30 Thuế 2 45 15 28 2 (8)
MH 31 Kế toán bán hàng 2 45 15 28 2 (9)
MH 32 Quản trị chất lượng dịch vụ bán hàng 2 45 15 28 2 (10)
MH 33 Soạn thảo văn bản 2 45 15 28 2 (11)
MH 34 Chiến lược và Lập kế hoạch kinh doanh 2 45 15 28 2 (12)
MH 35 Quản trị thương hiệu 2 45 15 28 2 (13)
MH 36 Quản trị nguồn cung ứng hàng hóa 2 45 15 28 2 (14)
MH 37 Quản trị chăm sóc khách hàng 3 75 15 56 4 (15)
MH 38 Digital Marketing 3 75 15 56 4 (16)
MH 39 Phần mền quản lý bán hàng 3 75 15 56 4 (17)
MH 40 Thương mại điện tử 3 75 15 56 4 (18)
III Chuyên đề 4 90 30 56 4  
MH 41 Kỹ năng học tập 2 45 15 28 2  
MH 42 Kỹ năng làm việc 2 45 15 28 2  
Tổng cộng 88 2085 648 1353 84  

Chuẩn đầu ra Cao đẳng Quản trị bán hàng  tại Việt Mỹ

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

–  Kiến thức:

 • Giải thích được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực quản trị, Marketing, bán hàng và hành chính  nhân sự;
 • Xác định được kiến thức cần thiết của nghề bán hàng như: tâm lý khách hàng, chính sách liên quan đến bán hàng, quy định liên quan đến đấu thầu, hành vi khách hàng, sản phẩm, thị trường tiêu thụ, kênh phân phối, văn hóa doanh nghiệp,..;
 • Xác định được các phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp;
 • Liệt kê được nguồn cung ứng sản phẩm và các phát sinh trong quá trình bán hàng;
 • Xác định được các nguyên tắc cơ bản về quản lý kho vận và các loại rủi ro trong quản lý kho vận;
 • Xác định được các phương pháp, quy trình trưng bày sản phẩm;
 • Xác định được tầm quan trọng của quảng cáo, tiếp thị sản phẩm trong bán hàng;
 • Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện, nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện;
 • Xác định được các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh bán hàng;
 • Mô tả được quy trình bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;
 • Xác định được quy trình kiểm kê sản phẩm và giám sát hoạt động bán hàng;
 • Cập nhật được các chính sách thuế và khai báo thuế đối với sản phẩm;
 • Xác định được nội dung cơ bản về đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;
 • Xác định được nội dung, quy định trong kế hoạch chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng của doanh nghiệp;
 • Xác định được các phương pháp quản trị bán hàng, phương pháp xây dựng quan hệ nội bộ;
 • Trình bày được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.

Sinh viên tham gia học theo dự án chuyên ngành Quản trị Bán hàng tại Việt Mỹ.

–  Kỹ năng:

 • Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc được khách hàng của doanh nghiệp;
 • Tổ chức được các hoạt động Marketing cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện được các công việc trong tổ chức sự kiện (lập kế hoạch tổ chức, vận động tài trợ, làm việc với nhà cung cấp, lập danh sách và gửi thư mời, đón tiếp khách mời, khai mạc sự kiện, phục vụ tại sự kiện, bế mạc sự kiện, đánh giá kết quả sau sự kiện, …);
 • Thực hiện tốt kỹ năng quan sát, ghi chép sổ sách (Book Keeping), cập nhật dữ liệu, duy trì hồ sơ, tài liệu;
 • Quản lý và sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng trong bán hàng;
 • Thực hiện được nhiệm vụ trưng bày sản phẩm, trình bày, trang trí các gian hàng, cửa hàng, các loại sản phẩm theo không gian được thiết kế tại nơi bán hàng;
 • Thực hiện được các nghiệp vụ xuất và nhập hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;
 • Sử dụng được các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;
 • Phối hợp thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;
 • Quản lý được các loại chứng từ, báo cáo bán hàng;
 • Thực hiện được các biện pháp và quy trình bảo quản sản phẩm;
 • Phối hợp thực hiện được quy trình kiểm kê sản phẩm;
 • Thực hiện được công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ tại nơi làm việc;
 • Thực hiện được quy trình phát triển và khai thác thị trường;
 • Tổ chức và quản trị được đội ngũ   bán hàng, xử lý tốt các quan hệ nội bộ;
 • Phối hợp thực hiện được hoạt động giám sát bán hàng;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Thích ứng được với sự thay đổi trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

–   Chính trị, đạo đức:Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

 • Xác định được các yếu tố cơ bản về pháp luật của Nhà nước, chú trọng đặc biệt về Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy. Nguyên tắc khai thác và sử dụng thông tin, quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ;
 • Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật trong ngành nghề;
 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;
 • Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

–   Thể chất,  giáo dục quốc phòng:

 • Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng;
 • Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm ngành Quản trị bán hàng ngay từ khi ngồi ghế nhà trường.

Tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội với chương trình chú trọng đến thực hành bằng phương pháp đào tạo theo dự án liên kết với các doanh nghiệp, “may đo” theo đúng nhu cầu việc làm của doanh nghiệp đó. Đây là một trong những lợi thế mà ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường,  sinh viên đã có thể nhận lương thực tập tại doanh nghiệp. Đồng thời sau khi ra trường doanh nghiệp cam kết ký hợp đồng lao động với sinh viên nếu có mong muốn. Hiện tại Trường đang xúc tiến ký kết với nhiều doanh nghiệp khác trong hệ thống nhằm đảm bảo đầu ra việc làm cho sinh viên với chuyên ngành  Quản trị Bán hàng hệ Cao đẳng.

0 bình luận Chân dung về ngành quản trị bán hàng tại Việt Mỹ

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đối tác liên kết với Việt Mỹ
15

Năm xây dựng và phát triển

15000

Sinh viên

70%

Thời lượng học là thực hành

8

Lương khởi điểm ra trường 8m/tháng

Form đăng ký học
0.27417 sec| 1161.648 kb