Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Thông tin tuyển sinh

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN - Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN - Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội

Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội là trường Cao đẳng uy tín đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đào đầu cả nước. Được sự phê chuẩn của Tổng cục dạy nghề- Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trường chính thức thông báo tuyển sinh các chuyên ngành hot ra trường đảm bảo việc làm.
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

Được sự phê chuẩn của Tổng cục dạy nghề- Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội chính thức thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội là trường cao đẳng uy tín đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đào đầu cả nước. Được sự phê chuẩn của Tổng cục dạy nghề- Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trường chính thức thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 các chuyên ngành hot ra trường đảm bảo việc làm.
PHÒNG TUYỂN SINH

PHÒNG TUYỂN SINH

Phòng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội Giới thiệu Phòng Tuyển sinh là đơn vị thuộc Phòng ban Tuyển...
Đối tác liên kết với Việt Mỹ
15

Năm xây dựng và phát triển

15000

Sinh viên

70%

Thời lượng học là thực hành

8

Lương khởi điểm ra trường 8m/tháng

Form đăng ký học
0.05216 sec| 884.75 kb