Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Sinh viên Việt Mỹ được học tập theo Dự án (Project – Based Learning)

Học tập theo dự án là phương pháp học tập tiến tiến lấy sinh viên làm trung tâm. Hướng sinh viên đến việc lĩnh hội kiến thức - kĩ năng thông qua việc bắt tay vào một dự án cụ thể để giải quyết vấn đề.

Một tiết học theo dự án tại lớp về thiết kế tư duy

Học tập theo dự án là gì?

Học tập theo dự án (Project – based learning) là phương pháp giảng dạy đặc thù tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội. Phương pháp này lấy sinh viên làm trung tâm. Hướng sinh viên đến việc lĩnh hội kiến thức - kĩ năng thông qua việc bắt tay vào một dự án cụ thể để giải quyết vấn đề. Sinh viên  sẽ trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để giải quyết một dự án nằm trong thử thách đòi hỏi tư duy.

Những đặc điểm nổi bật của phương pháp học tập theo dự án bao gồm:

  • Tiếp thu được những nội dung quan trọng, ghi nhớ và vận dụng luôn vào thực tế ngành nghề, công việc.
  • Rèn luyện và phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 (như làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy phản biện)
  • Phát triển kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và khả năng làm việc nhóm
  • Giúp sinh viên đạt được và áp dụng các kiến thức học thuật và kỹ năng mềm để giải quyết một vấn đề trong thực tế hoặc trả lời một câu hỏi mở

Như vậy, phương pháp học theo dự án là một trong những phương pháp học toàn diện. Giúp cho sinh viên không chỉ đạt được kiến thức và kỹ năng nền tảng. Đồng thời còn giúp cho sinh viên phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong xã hội hiện đại. Học tập theo dự án nhấn mạnh vào quá trình tìm ra câu trả lời mà không giới hạn về cách thức và hình thức của câu trả lời. Từ đó khuyến khích sinh viên tìm ra câu trả lời bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, giáo viên sẽ đồng hành cùng sinh viên trong suốt thời gian làm dự án để giúp các em nhận ra được các ưu điểm và các mặt cần cải thiện, từ đó giúp các em phát triển được năng lực của mình.

Vai trò của sinh viên và giảng viên trong giảng dạy dự án.

Vai trò của sinh viên trong giảng dạy dự án: 

Sinh viên là người quyết định cách tiếp cận vấn đề cũng như phương pháp và các hoạt động cần phải tiến hành để giải quyết vấn đề đó.
Sinh viên tập giải quyết các vấn đề của cuộc sống thực bằng các kĩ năng của người lớn thông qua làm việc theo nhóm.
Chính sinh viên  là người lựa chọn các nguồn dữ liệu, thu thập dữ liệu từ những nguồn khác nhau đó, rồi tổng hợp (synthesize), phân tích (analyze) và tích lũy kiến thức từ quá trình làm việc của chính các em.
Sinh viên hoàn thành việc học với các sản phẩm cụ thể (dự án) và có thể trình bày, bảo vệ sản phẩm đó.
Sinh viên cũng là người trình bày kiến thức mới mà họ đã tích lũy thông qua dự án
Cuối cùng, bản thân sinh viên  là người đánh giá và được đánh giá dựa trên những gì đã thu thập được, dựa trên tính khúc chiết, tính hợp lý trong cách thức trình bày của các em theo những tiêu chí đã xây dựng trước đó. 

Vai trò của giảng viên:

Khác với phương pháp dạy học truyền thống, giảng viên đóng vai trò trung tâm, là chuyên gia và nhiệm vụ chính là truyền đạt kiến thức. Ngược lại trong giảng dạy dự án giảng viên chỉ là người hướng dẫn (guide) và tham vấn (advise) chứ không phải là "cầm tay chỉ việc" cho học viên của mình. Theo đó, giáo viên không dạy nội dung cần học theo cách truyền thống mà từ nội dung nhìn ra sự liên quan của nó tới các vấn đề của cuộc sống, hình thành ý tưởng về một dự án liên quan đến nội dung học, tạo vai trò cho sinh viên trong dự án, làm cho vai trò của sinh viên  gằn với nội dung cần học (thiết kế các bài tập cho sinh viên)…

Tóm lại, giảng viên không còn giữ vai trò chủ đạo trong quá trình dạy học mà trở thành người hướng dẫn, người giúp đỡ sinh viên, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các em trên con đường thực hiện dự án. 

 


Đối tác liên kết với Việt Mỹ
15

Năm xây dựng và phát triển

15000

Sinh viên

70%

Thời lượng học là thực hành

8

Lương khởi điểm ra trường 8m/tháng

Form đăng ký học
0.04503 sec| 904.414 kb