Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Phát triển cá nhân - Trưởng thành

Sinh viên Việt Mỹ Hà Nội được đào tạo phát triển toàn diện

Sinh viên Việt Mỹ Hà Nội được đào tạo phát triển toàn diện

Đào tạo sinh viên phát triển toàn diện là định hướng xuyên suốt trong quá trình. Với mục tiêu đó Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội vươn lên trở thành trường cao đẳng hàng đầu hiện nay
Đối tác liên kết với Việt Mỹ
15

Năm xây dựng và phát triển

15000

Sinh viên

70%

Thời lượng học là thực hành

8

Lương khởi điểm ra trường 8m/tháng

Form đăng ký học
0.05272 sec| 880.086 kb