Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Chương trình Học bổng APC Lion dành cho sinh viên

Học bổng LION do Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đang học có tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập và khen thưởng những học sinh có thành tích tốt.

Học bổng LION do Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đang học có tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập và khen thưởng những học sinh có thành tích tốt trong năm học 2018-2019. 

Chương trình xét duyệt học bổng cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tham gia:

•  Tất cả sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội đã hoàn thành ít nhất 1 năm học (học đủ 3 học kỳ của năm học). •  Sinh viên đã nhận học bổng đầu vào vẫn được nộp hồ sơ cho học bổng này.

    2. Giá trị học bổng:

Học bổng Mức học bổng Điều kiện về điểm (Điểm trung bình tích luỹ từ đầu khoá đến năm học 2018 - 2019)  Điều kiện về giờ hoạt động (tính riêng trong năm học 2018 - 2019)
APC Lion 1 3,000,000đ/năm >= 3.0 200
APC Lion 2 6,000,000đ/năm >= 3.2 300
APC Lion 3 9,000,000đ/năm >= 3.4 350
APC Lion 4 12,000,000đ/năm >= 3.6 400

    3. Điều kiện nộp hồ sơ:

 • Điểm trung bình năm học đạt mức tối thiểu cho từng mức học bổng (theo quy định)
 • Thời gian tham gia hoạt động đáp ứng mức tối thiểu cho từng mức học bổng (theo quy định).  Nếu sinh viên đã nhận học bổng đầu vào thì giờ hoạt động phải được trừ cho số giờ cần có để duy trì học bổng (5 giờ/tuần)
 • Không bảo lưu trong quá trình học
 • Không vi phạm các nội quy của trường

     4. Hồ sơ gồm có:

 • Mẫu đăng ký: http://bom.to/MTFVW
 • Bài luận cá nhân: giới thiệu bản thân, những thành quả trong thời gian qua, những định hướng trong thời gian tới và lý do thuyết phục nhà trường nên cấp học bổng. Chú ý viết và trình bày theo phong cách chuyên nghiệp. Đánh máy và in giấy A4.
 • Danh mục đính kèm: Bảng liệt kê hay bằng chứng về các hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho nhà trường và cộng đồng trong thời gian qua. Các bằng chứng cần có xác nhận của bộ phận DVSV, các khoa hay ban tổ chức các hoạt động.

  5. nh thức xét duyệt:

 • Hội đồng xét duyệt học bổng tính điểm trọng số từng hồ sơ dựa trên điểm trung bình học tập, điểm hoạt động, điểm từ bài luận cá nhân
 • Xét cấp học bổng theo hình thức cạnh tranh

  6. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Hồ sơ gửi về phòng Dịch vụ sinh viên từ ngày 18/11 đến 17 giờ ngày 22/11/2019.
 • Các hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ không được chấp nhận.

   7. Thời gian công bố kết quả:

 • Kết quả xét học bổng sẽ được công bố vào ngày 06/12/2019
 • Học bổng sẽ được trừ vào học phí các học kỳ còn lại trong năm học 2019-2020 hoặc trao tặng tiền mặt cho sinh viên học kỳ cuối
 • Học bổng này áp dụng cho năm học 2019- 2020 và không duy trì sang các năm tiếp theo.

Đối tác liên kết với Việt Mỹ
15

Năm xây dựng và phát triển

15000

Sinh viên

70%

Thời lượng học là thực hành

8

Lương khởi điểm ra trường 8m/tháng

Form đăng ký học
0.05976 sec| 907.891 kb