Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo
Cao đẳng
  • Nhà trường - Doanh nghiệp chung tay xây dựng chương trình đào tạo, đảm bảo việc làm.
CƠ HỘI HỌC SONG BẰNG CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC
Tốt nghiệp THPT - học
cao đẳng

Có thể học SONG BẰNG tiết kiệm thời gian.

18 Tuổi
20,4 Tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng

Lấy bằng Cao đẳng đi làm - Hoặc chuyển tiếp lên ĐH (nếu muốn)

Lấy bằng Cao đẳng - Chuyển tiếp Đại học
học 1,5 năm

Chuyển thẳng ĐH thêm 1,5 năm

23 Tuổi
23,5 Tuổi
Lấy SONG BẰNG đại học - cao đẳng

Tổng thời gian 4,5 năm tính từ khi tốt nghiệp THPT.

0.16702 sec| 898.945 kb