Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo
Cao đẳng
  • Nhà trường - Doanh nghiệp chung tay xây dựng chương trình đào tạo, đảm bảo việc làm.

Chương trình đào tạo cao đẳng thường là các khóa học giáo dục sau Trung học Cơ sở (THCS) và trước Đại học. Đây là một giai đoạn quan trọng giữa giáo dục trung học và đại học, mang đến kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp hoặc công việc trong tương lai.

CƠ HỘI HỌC SONG BẰNG CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC
Tốt nghiệp THPT - học
cao đẳng

Có thể học SONG BẰNG tiết kiệm thời gian.

18 Tuổi
20,4 Tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng

Lấy bằng Cao đẳng đi làm - Hoặc chuyển tiếp lên ĐH (nếu muốn)

Lấy bằng Cao đẳng - Chuyển tiếp Đại học
học 1,5 năm

Chuyển thẳng ĐH thêm 1,5 năm

23 Tuổi
23,5 Tuổi
Lấy SONG BẰNG đại học - cao đẳng

Tổng thời gian 4,5 năm tính từ khi tốt nghiệp THPT.

0.50754 sec| 823.953 kb